ให้ข้อมูล

supply info small

Nvader ทำงานร่วมกับเครือข่ายบุคคลและองค์กรอื่นๆ มีองค์กรต่างๆมากมายทำงานอยู่ทั่วโลกที่มีโอกาสติดต่อกับผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้กระทำผิดซึ่งเกี่ยวข้องในตลาดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศทั่วโลก

Nvader ยินดีรับข้อมูลและการประสานส่งต่อจากผู้ที่ทำงานในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Nvader จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนข้อมูลและความรู้ความเข้าใจจากผู้อื่นเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศต่างๆและวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและการจัดการข้อมูลจะกระทำอย่างระมัดระวังรอบคอบและเป็นความลับ 

Contact us

ใช้ประโยชน์จาก

ใช้เสียงของคุณผ่าน social media บอกเพื่อนๆของคุณ คุณจะแปลกใจว่าคนจำนวนมากไม่เคยรู้เลยว่ารูปแบบทาสเหล่านี้เลวร้ายเพียงใด 

โปรดนึกถึงคนเหล่านั้นที่กำลังตกเป็นทาสในกระบวนการค้ามนุษย์และทีมของเราที่กำลังทำงานเพื่อค้นหาและนำอิสรภาพไปถึงพวกเขา เสียงของคุณสามารถช่วยพวกเราในการช่วยชีวิต เยียวยาและปลดปล่อย เยี่ยมชม Facebook ของเรา / เยี่ยมชม Twitter ของเรา

Visit our Facebook Visit our Twitter

คริสตจักรเป็นเครื่องมือในการต่อต่านการค้ามนุษย์

godinabrothel

คริสตจักรเป็นเครื่องมือในการต่อต่านการค้ามนุษย์ 

Nvader ปฏิบัติงานเป็นเสมือนตัวกระตุ้นคริสตจักรสากล   ซึ่งนับเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายทั่วโลกตั้งอยู่ในทุกชุมชนที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ    มีกำลังคนและทรัพยากรที่จำเป็น    รวมทั้งมีพันธกิจหลัก  ในการปลดปล่อยผู้คนที่ถูกกักขังให้เป็นอิสระ คริสตจักรเป็นแนวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเคลื่อนไหวเพื่อล้มเลิกระบบทาสในประวัติศาสตร์และปัจจุบันมีคริสตจักรท้องถิ่นจำนวนมากที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ Nvader คริสตจักรเหล่านี้ช่วยกันระดมเงินบริจาค, สร้างความตระหนักรู้, เตรียมความพร้อม สนับสนุนและจัดส่งทีมงานมืออาชีพของตน รวบรวมและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจและร่วมฉลองความสำเร็จในการช่วยเหลือ, การคืนความยุติธรรมและอิสรภาพแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อแต่ละคน ยังมีคนอีกจำนวนมากในคริสตจักรที่กระตือรือร้นอยากเข้าร่วมในการต่อต้านการค้ามนุษย์กับพวกเราแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากพวกเขาเองก็ยังตกเป็นทาสอยู่ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่งานวิจัยเมื่อไม่นานนี้ชี้ให้เห็นว่า 40% ของจำนวนผู้ชายในคริสตจักรเสพติดภาพลามก 20% ของจำนวนผู้หญิงและ 37% ของจำนวนศิษยาภิบาลในคริสตจักรก็เสพติดภาพลามกด้วยเช่นกัน http://purehope.net/resources/statistics/ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศที่ไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องที่ห้ามพูดถึงในคริสตจักรอีกต่อไป ทรัพยากรอย่างดีเยี่ยมนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการเสริมพลังพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมวัยรุ่น ฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกร้าวและเสริมพลังแก่ชุมชน

And the following:

careforcelifekeys.org xxxchurch.com covenanteyes.com