vuln thai big
ปัจจัยความเปราะบางสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ เช่น ความยากจน, การทุจริตคอรัปชั่น, การขาดการศึกษาและการขาดสถานะของบุคคลตามกฎหมาย ในขณะที่บุคคลและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกกำลังเร่งแก้ไขปัญหาปัจจัยเปราะบางเหล่านี้ มีเพียงส่วนน้อยที่สนใจในการแก้ปัญหาเรื่องของความต้องการและการตอบสนอง (Demand – Supply) ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ 

demand thai big
ความต้องการในวงจรการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศมีแรงขับดันมาจากทัศนคติตามวัฒนธรรมที่มีต่อผู้หญิงและเด็กและความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ปลอดภัย, สื่อลามก, การขายบริการทางเพศและทางท่องเที่ยวทางเพศ เราเชื่อว่าชุมชนท้องถิ่นและคริสตจักรท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและภารกิจในการแก้ไขปัญหาปัจจัยความต้องการ

supply thai big
การตอบสนองความต้องการโดยการจัดหาผู้หญิงและเด็กขายเข้าสู่อุตสาหกรรมการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศสามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้เพื่อป้องกัน, การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อออกมาและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด พันธกิจและความสามารถหลักของ Nvader คือการช่วยแก้ปัญหาปัจจัยการตอบสนอง 


เพื่อการต่อต้านความต้องการในวงจรการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ทัศนคติตามวัฒนธรรมประเมินค่าผู้หญิงและเด็กเป็นวัตถุ(สมบัติของผู้ชาย)หรือต่ำกว่าผู้ชายมีส่วนประมาณ 70% ที่ทำให้เกิดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- Rethinking the Sex Industry by Dulcey Simpki

อคติต่อผู้หญิงที่ฝังลึกก่อให้เกิดวงจรการเลือกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณ เด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนาถูกกีดกันไม่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของตน สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางร่ายกายและอารมณ์อีกด้วย  - Julie Mullins

ในสังคมไทยเด็กชายเริ่มซื้อบริการทางเพศจากผู้หญิงเมื่ออายุประมาณ 13 ปี 50% ของเด็กชายที่มีอายุ 16 ปีและ 90% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าไปใช้บริการในสถานบริการทางเพศ

- Matsui, Yayori, Women in the New Asia

ภาพลามก

  • ประมาณ 50% ของผู้หญิงและเด็กที่ถูกค้ามนุษย์จะถูกบังคับเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพลามกด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการค้ามนุษย์ - Pornography: Driving the Demand in International Sex Trafficking by David E. Guinn and Julie DiCaro

  • เราไม่มีทางประสบความสำเร็จในการขจัดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ จนกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องภาพลามกและสื่อที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้มีการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดเหล่านี้ - Laura Lederer, former Senior Advisor on Trafficking in Persons for the U.S. State Department

  • สื่อลามกเป็นแรงขับให้เกิดความต้องการในการค้ามนุษย์ กระตุ้นให้เกิดความอยาก “สื่อลามกทำให้ผู้คนไปถึงจุดที่ไม่ลำบากใจเรื่องการซื้อขายบริการทางเพศ” - Noel Bouche, Vice President of pureHOPE 

การขายบริการทางเพศ

  • การทำให้การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมายสร้างภาวะและส่งเสริมหลักการยอมรับว่า “การซื้อบริการทางเพศ” เป็นเรื่องธรรมดา
  • การค้ามนุษย์ข้ามชาติเริ่มต้นขึ้นแต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก อยู่ในระดับที่มีตลาดการขายบริการทางเพศในท้องถิ่นที่ผู้ชายต้องการและสามารถซื้อและขายผู้หญิงและเด็กเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ - Swedish Ministry of Industry, Employment, and Communications. 2004
  • การบังคับขายบริการทางเพศเป็นรูปแบบเบื้องต้นอย่างหนึ่งของการแสวงประโยชน์ในโลกพัฒนาแล้วซึ่งผู้หญิงและเด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะถูกควบคุม การขายบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมายทำให้ผู้ค้าสามารถซ่อนเหยื่อเหล่านี้ให้ดูผิวเผินเหมือนเป็นผู้ที่ขายบริการด้วยความสมัครใจ - Chelsea-Lyn Rudder - NYU Center for Global Affairs

การท่องเที่ยวทางเพศ

  • การท่องเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางเพศขึ้น และยิ่งผลักดันให้ปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศลุกลามออกไป 
  • ปี ค.ศ. 2003 การขายบริการทางเพศในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็น 3% ของรายได้ของประเทศ - Manpavan Kaur
  • แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวประมาณ 10 ล้านคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 60% ของนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นผู้ชายและ 70% ของนักท่องเที่ยวชายเหล่านี้ตั้งใจมาเพราะเรื่องเพศ หมายความว่าในแต่ละปีมีผู้ชายประมาณ 4,200,00 คนเดินทางมาประเทศไทยเพื่ออุตสาหกรรมทางเพศ - Patricia Green, “Thailand: Tourism and the Sex Industry


เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ Nvader จึงมุ่งเน้นการทำงานด้านการสืบสวนด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อและดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่เราทำงานด้านการสืบสวนเราก็ยังทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกระตุ้นการเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นและคริสตจักรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาปัจจัยความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ เราตระหนักว่าการต่อต้านการค้ามนุษย์ต้องทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันใน 3 ด้านทั้งความเปราะบาง, ความต้องการ และการสนองความต้องการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันและประสานความร่วมมือเพื่อความสำเร็จและประสิทธิภาพ