enslaved

การถูกนำไปค้าทางเพศเป็นการเอาคนไปเป็นทาสในรูปแบบใหม่ ทุก ๆ ปีมีเด็กและผู้หญิงราวสองล้านคนถูกหลอกเข้าสู่การค้าทางเพศ การถูกค้าทางเพศนี้เปรียบเสมือนการถูกข่มขืนเพื่อประโยชน์ทางการค้าอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เสียหายถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ ถูกทำร้ายเเละเปรียบเสมือนทาสนั่นเอง

profits

ผลประโยชน์จากการนำคนไปค้าทางเพศมูลค่าราว 99 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและผู้ที่ทำผิดกฏหมายมีน้อยมากที่จะถูกดำเนินคดี

rescued

มีผู้เสียหายเพียงหนึ่งในร้อยที่ได้รับการช่วยเหลือ และมีเพียง 0.5% ของผู้เสียหายทั้งหมดที่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

Nvader กำลังทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถิตินี้ โดยการนำอิสรภาพกลับคืนสู่ผู้เสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับผู้ต้องหา

 

เราต่อต้านการค้าทางเพศ

การช่วยเหลือ

ในทุกๆปี จะมีคนถูกนำมาค้าเป็นจำนวนหลายล้านคน ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาค้าไม่เคยได้รับอิสรภาพหรือได้รับความยุติธรรมโดยปราศจากการช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก

นักสืบของ Nvader จะสืบสวนในแต่ละกรณีที่มีการนำคนมาค้าทางเพศ และทำการช่วยเหลือผู้เสียหายและนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือไม่ได้ทำงานเพียงครั้งเดียว แต่จะมีกระบวนการวางแผนอย่างรอบคอบ

ความบอบชํ้า และความเจ็บปวดทางใจของผู้เสียหายจากการถูกนำมาค้าทางเพศนั้นมีมากเหลือเกิน ดังนั้นเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรที่ดูแลผู้เสียหาย ที่จะให้การคุ้มครองเร่งด่วน และทำการบำบัดฟื้นฟูผู้เสียหายในระยะยาว ผู้ประสานงานที่ให้การช่วยเหลือทั้งหลายจะทำให้มั่นใจว่าผู้เสียหายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

จะมีการติดตามผู้เสียหายแต่ละคนและบันทึกความก้าวหน้าของพวกเขา หากเป็นไปได้เราจะช่วยในการสัมภาษณ์และช่วยชี้แจงให้ผู้เสียหายได้มีความมั่นใจว่าได้มอบหลักฐานที่ดีที่สุดและผู้ที่รับผิดชอบต่อการนำคนมาค้าทางเพศจะต้องถูกดำเนินคดี

การดำเนินคดี

Nvader ทำงานและเสริมความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้บังคับใช้กฏหมายเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมายในท้องถิ่นได้รับการอบรมและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ Nvader ซึ่งทำงานร่วมกันในพื้นที่

ชื่อเสียงในการช่วยเหลือผู้เสียหาย และการจับกุมผู้กระทำความผิด จะเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ Nvader พยายามที่จะไม่แสดงตน

Nvader ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอัยการในท้องถิ่น จะจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็น และช่วยให้มั่นใจว่าพยานหลักฐานที่ได้นำสูศาลมีความน่าสนใจ และการฟ้องดำเนินคดีผู้กระทำความผิดประสบความสำเร็จ ในขณะที่ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินว่าทำผิด และได้รับการพิพากษาความผิดอาญาที่ได้กระทำ จะเสี่ยงมากต่อการดำเนินอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากสถานบริการถูกปิด เงินและทรัพย์สินถูกอายัดมากขึ้น จะกระทบต่อธุรกิจของผู้ที่แสวงหาประโยชน์ และกดขี่ข่มเหงผู้อื่น

 

 

การเสริมความเข้มแข็ง

ทุก ๆ คนมีส่วนในการต่อต้านการนำคนมาค้าทางเพศ Nvader มีเป้าหมายที่จะให้กำลังใจ เข้าร่วม และเสริมความเข้มแข็งให้แก่คริสตจักรและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ

ให้พวกเขาต่อต้านอย่างเกิดผลในการนำคนมาค้าทางเพศ การทำงานนี้จะมีหลายวิธีรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทักษะและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งให้ผู้บังคับใช้กฏหมายในท้องถิ่น ส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย และร่วมมือทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

มีคนเพียงไม่กี่คนที่มีทักษะและได้รับการอบรมให้เข้าร่วมในการช่วยเหลือผู้เสียหาย และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยังมีอีกหลายสิ่งที่ทุก ๆ คนสามารถทำได้ ที่จะช่วยรณรงค์หรือหยิบยกถึงปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นความต้องการในการนำคนมาค้าทางเพศ นอกจากนี้ยังรวมถึงท่าทีที่มีต่อความเท่าเทียมของหญิงและชาย การใช้สื่อลามก และการท่องเที่ยวทางเพศ Nvader ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงคุณค่าต่าง ๆ ที่ทำให้การเป็นเหมือนทาสเกิดขึ้น

ในขณะที่ชุมชนต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อน ผู้บังคับใช้กฏหมายในท้องถิ่นได้รับการเสริมความเข้มแข็ง ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือ และผู้กระทำความผิดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สังคมได้เปลี่ยนแปลง ท่าทีทางวัฒนธรรมเปลี่ยน และการนำคนมาค้าทางเพศจะกลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมจะทนไม่ได้มากขึน